Prima pagina » Pasapoarte » Informatii privind depunerea cererilor

 
 INFORMAŢII PRIVIND DEPUNEREA CERERILOR PENTRU ELIBERAREA PAŞAPOARTELOR SIMPLE ELECTRONICE ŞI TEMPORARE

      Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice se depun personal, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple pe a căror rază titularii au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, iar în străinătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.
Serviciile publice comunitare pentru evidenţa persoanelor şi misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României primesc cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice numai pe măsura dotării cu echipamentele tehnice corespunzătoare.


      După dotarea tuturor serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple cu echipamentele tehnice necesare eliberării paşapoartelor simple electronice, cererile pentru eliberarea acestor documente pot fi depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, în condiţiile prevăzute de art. 15 alin. (3) din Legea nr. 248/2005.
Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare se depun, în ţară, la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple pe a cărui rază teritorială titularii au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, iar în străinătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.

      Paşapoartele simple, paşapoartele simple electronice şi paşapoartele simple temporare  se păstrează de către titulari, care au obligaţia de a nu le înstrăina, cu excepţia situaţiilor în care documentele se reţin de autorităţile competente sau se depun la misiunile diplomatice ori oficiile consulare străine, în vederea aplicării vizei.
 
      Paşapoartele simple, paşapoartele simple electronice şi paşapoartele simple temporare   ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani se păstrează de către părinţii acestora, reprezentanţii legali sau, dupa caz, de către însoţitori, atunci când minorii se deplasează în străinătate împreună cu alte persoane, în condiţiile legii.

      Paşapoartele simple, paşapoartele simple electronice şi paşapoartele simple temporare  pot fi reţinute numai de către organele de poliţie, autorităţile judiciare, misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate, serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, precum şi cele pentru evidenţa persoanelor, doar în cazul în care situaţia o impune, pentru exercitarea atribuţiilor specifice prevăzute de lege. În aceste situaţii autorităţile care reţin paşapoartele au obligaţia să elibereze titularului o dovada care să ateste faptul că paşaportul a fost reţinut, precum şi motivele care au stat la baza acestei măsuri.

      Pierderea, distrugerea, deteriorarea paşaportului sunt fapte care constituie contravenţii şi se sancţionează potrivit Legii nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul DISTRUGERII paşaportului simplu, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat sau fragmente din acesta, cu condiţia ca acestea să cuprindă elemente care să facă posibilă identificarea documentului.
 
      Pierderea documetului de călătorie de către titular sau reprezentantul legal pentru minorii care nu au împlinit 14 ani se declară  în termen de 48 de ore de la constatarea evenimentului, la cea mai apropiată unitate de poliţie sau la orice Serviciu Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple ori la Direcţia Generală de Paşapoarte, iar în străinătate la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. Distrugerea documentului de călătorie se declarară de persoanele menţionate mai sus la autoritatea competentă, cu ocazia solicitării eliberării unui nou paşaport. Furtul documentului de călătorie se declară de aceleaşi persoane, de îndată, la cea mai apropiată unitate de poliţie din ţară sau după caz de pe teritoriul statului în care s-a produs evenimentul, solicitând eliberarea unei adeverinţe care să ateste declararea evenimentului respectiv. (trebuie prezentată şi o traducere a acesteia, efectuată de un traducător.
 
Alte menţiuni utile:
 
      Actele de stare civilă emise de autorităţile străine trebuie transcrise de către autorităţile de stare civilă din România, care vor elibera certificate de stare civilă româneşti.
     
      Eliberarea paşapoartelor se face numai pe baza actului de identitate, iar în cazul minorilor acesta se va ridica de către părinţi cu  actul de identitate al acestuia însoţit de actul de identitate/certificatul de naştere al minorului, în funcţie de vărstă , de la ghişeul serviciul unde s-a depus cererea, sau pe bază de procură specială însoţită de actul de identitate valabil al persoanei împuternicite să ridice paşaportul, în original.
Trafic
Vizitatori: 2117095, online: 93
Actualizat in - 01/04/2016, la ora 04:15; de catre: Administrator