Prima pagina » Pasapoarte » Taxe pasaport

         

TAXE AFERENTE SERVICIILOR DE PAŞAPOARTE
ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 FEBRUARIE 2017
 
 Denumirea documentului
şi valabilitatea
Denumirea taxei
Locul unde se achită taxa
Valoare taxă
-lei-

 Paşaport electronic
 simplu

 (pentru cetăţenii
  care au împlinit 12 ani)


 valabilitate 5 ani

 Taxă
paşaport
electronic

 În numerar:
 - Trezoreria Tîrgu-Mureş;
 - casieria Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş

 Alte modalităţi de plată:
 - Virament bancar
 - mandat poştal
 - mijloace de plată on-line/internet banking *
 A se vedea nota de sub tabel

258

 Paşaport simplu
 electronic

 (pentru cetăţenii minori
 cu vârsta sub 12 ani)


 valabilitate de 3 ani

 Taxă
paşaport 
electronic

 

 În numerar:
 - Trezoreria Tîrgu-Mureş;
 - casieria Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş

 Alte modalităţi de plată:
 - Virament bancar
 - mandat poştal
 - mijloace de plată on-line/internet banking *
 A se vedea nota de sub tabel

234

 Paşaport simplu
 temporar

 (pentru toate vârstele)

 Taxă
paşaport
temporar

 În numerar:
 - Trezoreria Tîrgu-Mureş;
 - casieria Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş

 Alte modalităţi de plată:
 - Virament bancar
 - mandat poştal
 - mijloace de plată on-line/internet banking *
 A se vedea nota de sub tabel

96
 Eliberare adeverinţă 
existentă/inexistentă
restricţie liberă circulaţie
în străinătate / istoric paşaport
 Taxă
adeverinţă
 -
0
 Proces verbal -
 contravenţie
 Amendă pierdere -
 deteriorare
Amendă
pierdere -
deteriorare
Venit la bugetul local - Primăria Tîrgu-Mureş sau
primăria de la domiciliul contravenientului
30 - 50
 Proces verbal -
 contravenţie
 Amendă pierdere -
 deteriorare repetată
Amendă
pierdere -
deteriorare 
repetată
Venit la bugetul local - Primăria Tîrgu-Mureş sau
primăria de la domiciliul contravenientului
100 - 150


     

     

*  Notă : Taxa de eliberare a paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar se achită în contul Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş RO 43TREZ476502602X016277  deschis la Trezoreria Municipiului Tg.Mureş.

      Taxele se pot achita prin virament bancar, prin mijloace de plată online, prin mandat poştal sau în numerar la casieria Trezoreriei Tg.Mureş din str. Ghe. Doja nr. 1-3 şi la casieria Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş din Tg.Mureş, P-ţa Victoriei nr. 1 cu intrare din Str. Enescu nr. 2. Program casierie Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş : luni-vineri : 08,00 – 12,00.  Codul de identificare fiscală al Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş este – 4322343.

      Pe documentul de plată vor fi înscrise următoarele informaţii: CNP –ul şi numele persoanei beneficiare a serviciului solicitat (dacă este minor pe numele acestuia), contul IBAN, codul fiscal şi denumirea Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, contravaloarea taxei şi tipul de document pentru care se încasează taxa.

      Taxă paşaport simplu electronic :

-  258   lei  :   pentru persoane care au împlinit 12 ani  -
valabilitate paşaport : 5 ani  ( Termen de eliberare – 14 zile calendaristice )

- 234 lei : pentru persoane care nu au împlinit 12 ani -
valabilitate paşaport : 3 ani   ( Termen de eliberare – 14 zile calendaristice ).

      Taxă paşaport simplu temporar :

- 96  lei  :  pentru toţi cetăţenii indiferent de vârstă -
valabilitate paşaport : 12  luni   ( Termen de eliberare – până la 3 zile lucrătoare )

      Taxele se achită pe numele titularului de paşaport, indiferent de vârstă, iar dovada achitării taxei se prezintă, în original, la momentul depunerii cererii de eliberare a paşaportului. Dacă plata se face prin virament se va prezenta ordinul de plată certificat de bancă; în cazul plaţii prin mandat poştal se va prezenta factura de la poştă, dacă plata se va face în numerar – trebuie prezentată chitanţa de la casierie, iar în cazul plăţii on line solicitantul va prezenta doveda generată la momentul efectuării plăţii,  fără certificare de către bancă. ”

      Recomandăm plata cu internet banking pentru paşapoartele electronice, nu şi pentru cele temporare, deoarace confirmarea plăţii durează mai mult de 48 de ore, astfel că paşapoartele temporare nu pot fi validate în termen de urgenţă de 3 zile lucrătoare.

      Pentru plata taxei de paşaport temporar se pot alege celelalte modalităţi de plata enunţate mai sus.

Trafic
Vizitatori: 2625645, online: 84
Actualizat in - 07/07/2017, la ora 10:03; de catre: Administrator