Prima pagina » Apostila » Principalele acte pe care se poate aplica apostila


ACTELE OFICIALE ADMINISTRATIVE
supuse procedurii de aplicare a apostilei

Nr. crt DENUMIRE ACT EMITENT VIZAT
1 Adeverinţă de stare civilă (de celibate) Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor/Serviciul de stare civilă din primării  
2 Acte care fac dovada schimbării numelui pe cale administrative Consiliul Judeţean Mureş  
3 Adeverinţe privind componenţa familiei, în original Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor/Primăria de domiciliu  
4 Adeverinţe prin care se atestă domiciliul şi cetăţenia persoanei sau statutul juridic faţă de statul român, în original MAI-Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date  
5 Adeverinţe prin care se atestă vechimea în muncă, adeverinţe privind datele necesare determinării stagiului de cotizare şi a punctajului mediu

Casa Judeţeană de Pensii Mureş

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mureş

Casa Judeţeană de Pensii Mureş
6 Acte de studii preuniversitare Instituţii de învăţământ preuniversitar Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş
7 Acte de studii universitare şi postuniversitare Instituţii de învăţământ superior MEN-CNRED
8 Acte de studii emise de instituţii din subordinea MAI    
9 Acte de studii emise de instituţii din subordinea MAN    
10 Acte cu caracter medical Cabinete medicină de familie Direcţia de Sănătate Publică Mureş.
11 Atestat privind componenţa familiei în vederea acordării prestaţiilor familiale Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor  
12 Acte de studii emise de instituţii de învăţământ ale MAI Direcţia Generală Management Resurse Umane  
13 Acte de stare civilă Reprezentanţele diplomatice ale României în străinătate  
14 Brevete de turism Autoritatea Naţională pentru Turism  
15 Certificate de naştere * Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor / Serviciul de stare civilă din primării  
16 Certificate de căsătorie * Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor / Serviciul de stare civilă din primării  
17 Certificate de deces * Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor / Serviciul de stare civilă din primării  
18 Certificat de divorţ Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor / Serviciul de stare civilă din primării  
19 Certificat de cazier judiciar, certificate de cazier auto în original Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş  
20 Certificate de calificare şi de absolvire Furnizori de cursuri de formare profesională Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Mureş
sau
Comisiile de autorizare a furnizorilor de formare profesională
21 Certificate de competenţă profesională Furnizori de cursuri de formare profesională Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare – COSA
22 Certificate de botez/cununie Unităţi de cult Protopopiate
23 Certificate de conformitate Ministerul Sănătăţii – Direcţia Generală Resurse Umane şi Certificare MS - Direcţia Juridică
24 Certificat de competenţă ale personalului maritim navigant Instituţii abilitate  Ministerul Transporturilor
25 Certificate de rezidenţă fiscală pentru aplicarea convenţiilor de evitare a dublei impuneri Direcţia Generală a Finanţelor Publice Mureş  
26 Certificat de membru, adeverinţe, atestate, recomandări, adeverinţe care atestă onorabilitatea şi moralitatea profesională a membrilor săi OAMGMAM - Filiala Mureş; Colegiul Medicilor, Colegiul Medicilor Dentişti, Colegiul Farmaciştilor, Colegiul Psihologilor, Ordinul Tehnicienilor Dentari, Colegiul Medicilor Veterinari 

 Vizate anual

27 Certificate de atestare Auditor Energetic pentru Clădiri şi Certificate de atestare Tehnico Profesională Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice  şi Locuinţei  
28 Certificate de competenţă profesională Autoritatea Rutieră Română, filiala Mureş  ARR filiala Mureş
29 Certificate de traducător  Comisia Centrală din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional  
30 Documente ce atestă calitatea de şcolarizat pe teritoriul României

Unităţi de învăţământ

 MEN – Direcţia Generală Relaţii Internaţionale.
31 Extrase de Carte Funciară (CF) Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mureş  
32 Certificate de absovire Autoritatea de Sănătate Publică  
33 Certificat de abilitare ITM Mureş  
34 Adeverinţă (de renunţare la cetăţenia română) Autoritatea pentru Cetăţenie  
35 Aviz de exercitare a profesiei de asistent social CNASR  
36 Certificat de infirmier Crucea Roşie România  

* Actele de stare civilă emise înainte de 1996 trebuie preschimbate cu altele de tip nou, internaţional, preschimbarea se face la serviciile de stare civilă care le-au eliberat pe cele vechi

Principalele categorii de acte pentru care NU se eliberează apostila în cadrul Instituţiei Prefectului :
1. acte de identitate, paşapoarte şi permise auto;
2. acte emise de autorităţile române care urmează a fi folosite în statele care nu sunt parte la Convenţia de la Haga* (în acest caz, solicitanţii se vor adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor nr. 17 sector 5, Bucureşti şi Ministerului Afacerilor Externe, Aleea Alexandru, nr. 24 sector 1, Bucureşti, pentru supralegalizare);
3. copii după acte administrative;
4. acte sub semnatură privată;
5. hotărâri judecătoreşti;
6. livrete de familie;
7. acte emise de Registrul Comerţului (certificat constator etc);
8. certificate de obţinere a cetăţeniei române;
9. extrase multilingve ale actelor de stare civilă;
10. certificate de soră medical eliberate de Crucea Roşie România.

  • Pentru SPANIA actele de studii originale din domeniul MEDICINÃ nu mai necesitã apostilare pentru scopuri profesionale.

      În scop academic, rãmân valabile procedurile de apostilare.

  • Pentru ITALIA actele de studii originale din domeniile MEDICINÃ, ARHITECTURÃ si orice specializare în INGINERIE nu mai necesitã apostilare pentru scopuri profesionale.

      În scop academic, rãmân valabile procedurile de apostilare.

  • Pentru celelalte ţări se menţine obligativitatea vizării şi apostilării actelor de Ministerul Educaţiei Naţionale iar programa analitică este facultativă.
     
Trafic
Vizitatori: 2625656, online: 94
Actualizat in - 03/31/2015, la ora 01:47; de catre: Administrator